logo
roh
Přihlášení:
Nick (přihlašovací jméno)
Heslo

roh
Pravidla okrskových soutěží
Pravidla okrskových soutěží Pravidla pro rok 2019 - Soutěž o pohár starosty okrsku Nové Město nad Metují Do poháru jsou zařazeny všechny soutěže, v požárním útoku v kategoriích muži, ženy, které pořádají sbory spadající pod okrsek Nové Město nad Metují a soutěž na okrsek nahlásí nejdéle do 1.5. daného soutěžního roku a pokud sami nevyjádří nesouhlas se zařazením. Soutěží se mohou účastnit, kterákoliv družstva i mimo okrsek, ale body budou udělovány pouze družstvům ze sborů, které patří pod okrsek Nové Město nad Metují. Bodováno bude prvních 10 nejlépe umístěných družstev z okrsku a to tak 1=10bodů,2=9,3=8,4=7,5=6,6=5,7=4,8=3,9=2,10=1. Pokud by došlo k situaci, že první místo obsadí sbor mimo okrsek body za první místo bude brát družstvo v okrsku, které je nejvýše umístěné a tak se bude postupovat i na dalších pozicích. Při shodě bodů rozhodne o celkovém pořadí větší počet lepších umístění. První tři družstva v každé kategorii obdrží diplom a pohár, vyhlášení proběhne na výroční schůzi okrsku Nové Město nad Metují. Výsledky budou předběžně zveřejňovány na stránkách SDH Nahořany v sekci okrsek. Pravidla na všech závodech si určuje pořadatel. Nasazení družstev B,C atd. je povoleno za podmínky obměnění min. 4 soutěžících a toto družstvo se bude započítávat i do celkového hodnocení pod označením B,C, pokud bude startovat jen jedno družstvo bude vždy zařazeno jako družstvo A pokud dané SDH samo nepožádá o započítání do družstva B. Jedno SDH si může z druhého půjčit max. tři soutěžící, pokud by i tento počet nestačil, může být zapůjčeno i více závodníků, ale s tímto zapůjčením musí souhlasit všichni velitelé v tom daném závodě startujících okrskových družstev. Odpovědnost za dohled nad dodržováním pravidel má hlavní rozhodčí jmenovaný pořadatelem a ten v případě podezření na podvod bude postupovat dle pravidel místního pořadatele, ale navíc celou událost nahlásí do tří dnů na okrsek a ten událost projedná na nejbližší okrskové schůzi a určí, zda se družstvo provinilo nebo ne. V případě prokázání podvodu hrozí částečné nebo úplné odebrání bodů. Připomínky k pravidlům se mohou na okrsek hlásit po celý rok, ale jejich změna může být uskutečněna, až po posledním závodu soutěžního roku. Pravidla mohou měnit pouze starostové sborů nebo jejich zástupci hlasováním na okrskové schůzi, jeden sbor – jeden hlas. V případě rovnosti rozhodne starosta okrsku. Dodatky : 1 - Startuje se vždy jednotně : Připravte se - pozor - vpřed ( a zazní buď výstřel, nebo půjde praporek v rukou startéra dolů ) 2 - Savicové vedení včetně koše po dokončení útoku musí být sešroubované - rozdělat až na pokyn rozhodčího. 3 - Na základně musí projít list papíru mezi zoubkem a spojkou. 4 - Nástřiková čára je nedotknutelná, možný přesah těla vzdušnou čarou je povolen, ovšem nesmí se závodník dotkonou čáry ani země za čárou v době výstřiku a stříkání. 5 - Ústroj - sportovní obuv, dlouhé kalhoty zakrývající lítka, krátký rukáv je povolen, přilba je povinná 6 - Pořadatel má povinnost na okrsek nahlásit, jméno hlavního rozhodčího a ten je povinnen se těmito pravidly řídit. Závody zařazené pro rok 2019: Vrchoviny 17.5. od 16:30h Černčice 18.5. od 10:00h Bohuslavice 15.6. od 13:00h Nahořany 22.6. od 10:00h Provodov 12.7. od 16:00h Přibyslav 24.8. od 09:00h
By Vašek alias Wendy
Mapa stránek