logo
roh
Přihlášení:
Nick (přihlašovací jméno)
Heslo

roh
Zásahy SDH Nahořany

- 4.3.2019 - Zásah: Odstranění spadlého stromu z místní komunikace ve směru na Černčice.

- 12.8.2017 - Likvidační práce po vychřici: Jednotka vyjela v 8h na žádost Krajského operačního a informačního střediska do obce Bohuslavice, kde do 18h pomáhala odklízet následky větrné smrště z předešlého dne.

- 11.8.2017 - Vychřice: V pátek v podvečer čekal na JSDH Nahořany jeden z nejnáročnějších zásahů za posledních několik let. Poplach byl vyhlášen v 17:44 hodin. Jednotka měla nahlášeno na 30 popadaných stromů na několika katastrech. Stromy jsme odstraňovaly ve Lhotě, Doubravici, Nahořanech, Dolsku, Roztokách a Slavětíně. Zásah byl ukončen ve 21 hodin.

- 30.5.2017 - Technická pomoc: Poplach vyhlášen v 17:17 hodin. Jednotka vyjela k odstranění spadlého stromu na silnici Nahořany směr Lhota. Kmen byl odstraněn ještě před příjezdem jednotky. Hasiči na místě uklidili větvě a zametli silnici.

- 12.2.2017 - Požár: Poplach vyhlášen v 18:49 hodin. Jednotka vyjela k hořícímu komínu v rodinném domku v Nahořanech.

- 1.10.2016 - Požár: V sobotu 1.10.2016 v 17.25 hodin, profesionální hasiči z Náchoda a Jaroměře, společně s dobrovolnými hasiči z Nového Města nad Metují, Šonova-Provodova, Nahořan a České Skalice, vyjeli k požáru suché trávy a skládky u obce Šonov. Po příjezdu na místo byl požárem zasažen suchý porost o rozloze 20× 50m. Hasiči nasadili několik proudů a požár po pár minutách dostali pod kontrolu.

- 17.9.2016 - Prasklý závlahový řád: Jednotka vyjela v 16:57 hodin, do lokality pod strání v Nahořanech, kde se má z prostoru rekonstrukce valit voda a ohrožovat domy v této lokalitě. Naštěstí se podařilo poškozený závlahový řád rychle uzavřít a tím nedošlo ke škodě na majetku občanů. Jednotka provedla umytí komunikace.

- 7.9.2016 - Požár: Poplach vyhlášen ve 14:49 hodin, jednalo se o požár stromu v Dolsku.

- 1.6.2016 - Technická pomoc: Jednotka na žádost starosty obce umyla několik úseků místních komunikací od návalů bahna po prudkých deštích.

- 2.5.2016 - Technická pomoc: Jednotka na žádost starosty obce provedla proplach kanalizace, která hrozila ucpáním.

- 14.8.2015 - Odstranění spadlého stromu: Poplach vyhlášen v 21:26. Jednotka vyjela do Lhoty u Nahořan, aby odstranila spadlý strom z vozovky.

- 10.7.2015 - Požár: V pátek 10.7.2015 odpoledne vypukl požár na poli u Městce. JSDH Nahořany se na místo dostavila jako druhá jednotka v pořadí a ihned zahájila hasební práce. Díky včasnému zásahu se podařilo uchránit podstatnou část obilí.

- 3.3.2015 - Požár: Poplach vyhlášen v 13:27h, jednalo se o požár zemědělského nakladače. U Nového Města nad Metují odbočka na Lhotu.

- 2.2.2015 - Vytažení uhynulé ovce z řeky.: Poplach vyhlášen v 16.15 hodin. Jednotka vyjela na žádost PČR vytáhnout z řeky Metuje uhynulou ovci. Ovce ležela cca 50m od mostu ve směru na Černčice. Ovce byla vytažena a předána kafilérii.

- 16.1.2015 - Technická pomoc: Poplach vyhlášen v 8:40 hodin. Jednotka vyjela do kotelny ZŠ Nahořany, kde vznikla závada na kotli. Jednotka vybrala celou násypku uhlí a provedla jeho uhašení, Zásah probíhal v dýchací technice.

- 1.12.2014 - Dopravní nehody: Poplach byl vyhlášen v 20:15 hodin, jednotka nejprve vyjela vyprostit osobní vozidlo z příkopu na silnici Nahořany směr Nové Město nad Metují a poté v místě řídila dopravu, dokud nezačala působit sůl. Následně byla jednotka odeslána do Městce na silnici směr Slavětín, aby prověřila jak to v místě vypadá. Jednotka v místě zjistila totálně nesjízdnou vozovku, 2x osobní vozidlo v příkopu, 1x nákladní vozidlo v příkopu, 1x autobus napříč silnicí s jedním kolem v příkopu a zádí napasovanou do stromu. Dalších několik vozidel a autobus se nemohli hnout z místa, protože hrozil rovněž pád do příkopu. Velitel zásahu si na místo vyžádal PČR, SUS a těžkou techniku HZS ze stanice Velké Poříčí na vyproštění nákladního vozidla a autobusu. JSDH Nahořany vyprostila osobní vozidla, ručně posypala kopec a následně ve spolupráci s profesionálními hasiči vyprostila autobus a nákladní vozidlo. Zásah byl ukončen v 5:20 hodin.

- 31.8.2014 - Čerpání vody: Poplach vyhlášen v 18:15 hodin. Po přívalovém dešti se na poli u Nahořan vytvořila laguna, kterou bylo nutno odčerpat, aby nedošlo ke znehodnocení úrody. Čerpání trvalo 3 dny a bylo úspěšně ukončeno 2.9. v 18 hodin.

- 13.8.2014 - Požár: Poplach vyhlášen v 9:16 hodin. Mělo se jednat o požár pole. Na místě zjištěno, že se jedná o nenahlášené pálení.

- 16.6.2014 - Zásah, dopravní nehoda: Poplach vyhlášen v 9:47 hodin. Jednalo se o náraz menšího nákladního vozidla do historické brány při vjezdu do obce Nahořany. Tímto nárazem byl bohužel úplně zničen levý pilíř a poškozena levá zeď ve směru od Nového Města nad Metují ( škoda na bráně je odhadnuta až na 2 miliony kč ) Událost se obešla bez zranění a bez úniku nebezpečných látek. Nákladový prostor vozidla byl kompletně zničen. Jednotka na místě provedla vyproštění nákladního vozidla dále roztřídila a odvezla kameny do úschovny. Poté byla odklizena suť a zbylé zdivo bylo zabezpečeno proti pádu na vozovku. Po celou dobu zásahu byla úplná uzavírka silnice II/285. Zásah byl ukončen po více jak 8 hodinách v 18:15 hodin.

- 13.6.2014 - Zásah, výstavba MZHP: Poplach vyhlášen v 12:31 hodin. Jednotka vyjela stavět materiální základnu humanitární pomoci do Hradce Králové. Jednalo se o taktické cvičení.

- 6.12.2013 - Technická pomoc.: Jednotka vyjela na žádost operačního střediska HZS, v 06:13 hodin odstranit strom z komunikace ve směru Česká Skalice - Nové Město nad Metují.

- 19.10.2013 - Neohlášené pálení: Jednotka vyjela v 10:55h na žádost občana, provést kontrolu na neohlášeném pálení v blízkosti bodov v Městci. Původce byl upozorněn na nutnost zakládat oheň dále od budov a následně mu bylo vysvětleno, že pálení musí ohlásit na operační středisko HZS.

- 31.7.2013 - Odčerpávání laguny: Poplach vyhlášen v 8:19 hodin. Jednotka celý den odčerpávala lagunu, která se vytvořila od Nahořan směr na Lhotu u Nahořan.

- 29.7.2013 - Zaplavená silnice a voda vtékající do domu v Nahořanech.: Poplach vyhlášen ve 22:10 hodin. Hasiči pomáhali dostat vodu z domu a vynášeli promáčené věci. Nad domem na silnici č. 285 ve spolupráci se Správou a údržbou silnic byla postavena dočasná hráz.

- 29.7.2013 - Technická pomoc - odstranění stromu.: Poplach vyhlášen v 21:45hodin. Jednalo se o spadlý strom na místní komunikaci v Dolsku směr černčice.

- 30.3.2013 - Požár: Poplach vyhlášen v 14:05 hodin. Jednalo se o požár dopravníku v prostoru sila v Říkově. Dále byl nahlášen pohřešovaný zaměstnanec. Po příjezdu na místo bylo oznámeno, že se jedná o prověřovací cvičení. JSDH Nahořany zajistila čerpací stanoviště u blízkého rybníka.

- 19.3.2013 - Technická pomoc: Poplach vyhlášen v 16:25 hodin, jednotka provedla odstranění polámaných stromů, které ohrožovaly chodce a majetek občanů.

- 31.10.2012 - Technická pomoc: Poplach vyhlášen v 13:49, jednotka provedla odstranění pásky z pevného materiálu - ( pogumovaná textílie ) v délce cca. 300 metrů, která ohrožovala účastníky provozu v úseku Městec - Nahořany na silnici č. 285. V době příjezdu páska po stromech zasahující na několika místech do půlky jízdního pruhu a v jednom místě zcela přecházející vozovku. V místě spolupráce s MP Nové Město nad Metují.

- 27.10.2012 - Dopravní nehoda: Jednotka provedla vytažení vozu, který spadl do příkopu u hřbitova v Nahořanech.

- 4.9.2012 - Technická pomoc: Jednotka vyjela v 21:20 hodin k likvidaci uniklého oleje pravděpodobně z autobusu na zastávce v Městci. Hasiči za použití sorbentu místo uklidili.

- 4.5.2012 - Požár: Poplach vyhlášen v 11:17 hodin jednalo se o požár domu v Nahořanech. JSDH Nahořany na místě jako první - proveden průzkum - odvětrání - hašení a vynášení věcí zásah byl prováděn v dýchací technice. Dále spolupráce s HZS Jaroměř,JSDH Nové Město nad Metují, Velká Jesenice a PČR.

- 19.2.2012 - Technická pomoc - odčerpání laguny: Poplach vyhlášen v 12:20 hodin. Tání sněhu a déšť společně s promrzlou půdou způsobilo, že se před pohostinstvím v Nahořanech utvořila laguna a ohrožovala objekt. Jednotka provedla odčerpání laguny a postavila provizorní hráz.

- 14.10.2011 - Taktické cvičení - Požár: Poplach vyhlášen v 10:00 hodin - událost požár školy v Nahořanech. Zajištěna evakuace, průzkum a příprava hadicového vedení. Cvičení se účastnilo JSDH Nové Město nad Metují a JSDH Nahořany obě jednotky zvládly zásah výborně a zvláště pro naši jednotku to byly cenné zkušenosti, které doufáme nebudeme nuceni nikdy použít v praxi a pokud ano tak snad obstojíme jako dnes.

- 5.9.2011 - Dopravní nehoda: Poplach vyhlášen v 16:40 hodin. Při výjezdu z pole na silnici č.285 směr od Nahořan na Nové Město nad Metují sjelo do příkopu nákladní vozidlo. Vyproštění provedli za asistence jednotky pracovníci agra za pomoci traktoru, po celou dobu události jednotka v místě řídila dopravu. Spolupráce s MP Nové Město nad Metují.

- 29.7.2011 - Požár: Poplach vyhlášen v 0:58 hodin. Na poli od Nahořan směr Česká Skalice ještě před hrází po pravé straně na dvou místech hořela sláma v řádku. Jednotka provedla oddělení hořící slámy od nehořící a následně hořící slámu uhasila.Shořelý pruh slámy byl dlouhý cca 150 metrů. Zasahovaly jednotky - JSDH Nahořany

- 13.7.2011 - Technická pomoc odstranění vosích bání: Poplach vyhlášen v 18:20 hodin. Jednotka provedla odstranění několika vosích bání u vchodu do místního pohostinství.Zasahovaly jednotky - JSDH Nahořany

- 9.6.2011 - Technická pomoc - odstranění stromu.: Poplach vyhlášen v 08:32hodin. Jednotka vyjela odstranit spadlý strom ze silnice ve směru od Dolska na Černčice.Strom odstraněn za pomoci motorové pily.Zasahovaly jednotky - JSDH Nahořany.

- 6.3.2011 - Požár: Poplach vyhlášen v 14:51 hodin. Hořela suchá tráva a keře u kravína v Městci na ploše cca 50x100 metrů.Požár uhašen do půl hodiny.JSDH Nahořany na místě spolupracovala s PČR,MP Nové Město n/M, HZS Jaroměř a JSDH Nové Město n/M.

- 25.1.2011 - Dopravní nehoda: Poplach vyhlášen v 16:38 hodin. Osobní vozidlo v příkopě na střeše ve směru od Nového Města nad Metují na Nahořany. Jednotka provedla zajištění vozidla proti požáru a pomohla s jeho naložením na vůz odtahové služby dále na místě řídila dopravu. Spolupráce s PČR a odtahovou službou.

- 5.1.2011 - Dopravní nehoda: 5.1.2011 - Dopravní nehoda: Osobní vozidlo narazilo do stromu ve stoupání ve směru od Velké Jesenice k Městci. Po příjezdu jednotky na místo již byla zraněná osoba v péči posádky RZP. Na místě spolupráce s RZP,PČR-Česká Skalice,MP-Nové Město nad Metují,HZS-stanice Jaroměř a JSDH-Nové Město nad Metují.

- 20.12.2010 - Technická pomoc - vyproštění autobusu: Jednotka vyjela v 5:30 hodin k zapadlému autobusu ve Lhotě. Na místě spolupráce s JSDH Nové Město nad Metují, Městskou policií Nové Město nad Metují a SÚS Náchod.Autobus blokoval celou vozovku a stál v nafoukané závěji. Naviják nebylo možno použít proto jednotky museli za pomocí lopat a hrabal sníh od autobusu odházet.

- 10.12.2010 - Technická pomoc - vyproštění osobního vozu.: Jednotka vyjela v 02:00 hodin k vyproštění automobilu, který sjel ze silnice v Nahořanech.

- 1.12.2010 - Pohotovost na stanici: Jednotka mělo na žádost HZS a MP pohotovost na stanici od 20:00 do 21:00 kvůli sněhové kalamitě. Jednotka nakonec po dohodě s velitelem zásahu nemusela zasahovat.

- 10.11.2010 - Taktické cvičení okrsku Nové Město: Poplach byl vyhlášen v 16:03 a mělo se jednat o požár nízké budovy v Nahořanech. Cílem cvičení bylo zjistit akceschopnost sborů ( dojezdový čas, počet lidí, komunikace s operačním a velitelem zásahu ). Výsledek : bylo odhaleno několik menších či větších problémů především při vyhlášení poplachu a jedna technická závada na vozidle, která znemožnila tomuto vozu se na místo zásahu dostavit i tak se na místo dostavilo všech 12 motorizovaných JSDH okrsku Nové Město. Za JSDH Nahořany musím s radostí konstatovat, že nám se všechny problémy vyhnuly a v hodnocení jsme obstáli bez závad.

- 10.10.2010 - Únik oleje na vozovku: Poplach byl vyhlášen v 09:37 a jednotka jela likvidovat olej rozlitý na vozovce. Po příjezdu na místo byla zjištěna olejová skvrna o délce 100 metrů, jednotka provedla její zasypání sorbentem. Na místě zásahu jednotka spolupracovala s HZS stanice Jaroměř. Viník neznámý.

- 10.9.2010 - Technická pomoc: Poplach byl vyhlášen v 14:59 a jednotka měla jet čerpat vodu ze zatopené novostavby v Nahořanech.Po příjezdu na místo bylo zjištěno zatopení celého objektu do výšky 15cm, části izolace a malá výška znemožňovali použít klasické čerpadla proto velitel zásahu povolal průmyslový vysavač ze stanice HZS Velké Poříčí, který se ovšem ukázal jako neúčinný a tak jednotka musela vodu vybírat kbelíky a lopatami. Pro úplné vyčerpání musela být rozebrána i podlaha. Zásah byl ukončen v 19:30. Za tuto naši pomoc při odklízení následků zatopení jsme obdrželi od majitelů domu dopis s poděkováním.

- 22.8.2010 - Dopravní nehoda: Oznámeno policií, že u obce Nahořany došlo k dopravní nehodě bližší specifikace nebyla. Proto jednotka společně s policií projela silnice kolem Nahořan, s negativním výsledkem. Posléze bylo dispečerem upřesněno, že by nehoda mohla být blíže k obci Vrchoviny, ani tam ale nic nebylo proto byla akce ukončena. ( zřejmě stihli vše urychleně odklidit )

- 21.8.2010 - Technická pomoc: Při akci plavba po Rozkoši vojenskou technikou došlo na jednom stroji k úniku provozní kapaliny. Jednotka místo úniku zasipala sorbentem a látku uklidila.

- 20.8.2010 - Technická pomoc: Jednotka odřízla větev vysící nad rybníkem v Nahořanech po velkém větru.

- 17.7.2010 - Záchrana osob z přehradní nádrže Rozkoš: Jednotka vyjela v 17:15 na oznámení, že se na přehradě převrátil člun. Po příjezdu na místo akce ukončena osoby se dostali na břeh vlastními silami.

- 2.6.2010 - Dopravní nehoda: Převrácený mix z Betostavu ve směru na Městec.Jednotka asistovala u vyproštění a úklidu a 2 hodiny řídila s Městskou policií dopravu.Poplach byl vyhlášen v 12:30 hodin.

- 19.3.2010 - Havárie v objektu kravína v Městci: Při opravě velké studny bagr přetrhl vodní potrubí a studna se rychle plnila vodou což znemožňovalo její opravu zaměstnanci Nahořanské a.s. nestíhali vlastní technikou vodu odčerpávat proto byla v 13:00 hodin na místo povolána JSDH Nahořany, aby vodu odčerpávala.Jednotka vodu odčerpávala až do 16:30 hodin kdy se povedlo opravu úspěšně dokončit.

- 22.2.2010 - Odstranění nebezpečných stavů: Jednotka asistovala při odstraňování sněhu ze střechy školy v Nahořanech.

- 19.2.2010 - Odstranění nebezpečných stavů: Při odvozu sněhu od zastávky v Nahořanech došlo k odkrytí staré studny ( bagr odtrhl nechtěně víko ) hrozilo propadnutí. Jednotka provedla opětovné zakrytování a opravu výka o celé události byl informován starosta obce.

- 3.2.2010 - Sněhová kalamita: Jednotka odstraňovala rampouchy ze střechy školy v Nahořanech, které hrozily spadnutím, odstranila sníh ze střechy autobusové zastávky, kde hrozilo propadnutí, vyprostila 2 zapadlé osobní auta a byla požádána panem starostou o pomoc při odklízení sněhu z chodníků a křižovatek.

- 22.1.2010 - Dopravní nehoda: Pomoc při dopravní nehodě na silnici č.285 ve směru od Nahořan na Městec. Řízení dopravy a uklizení komunikace.

- 18.12.2009 - Dopravní nehoda: Asistence HZS stanice Jaroměř při dopravní nehodě u hřbitova v Nahořanech ve směru od Nového Města n/Met

- 16.10.2009 - Cvičení: V 17 hod. byl vyhlášen panem starostou poplach (věděl oněm pouze velitel JSDH)v 17:07 bylo 8 členů JSDH v autě připraveno vyjet. Jelikož jsme zařazeni v kategorii JPO 5 byla celá akce hodnocena jako úspěšná.

- 28.9.2009 - Vylovení dopravní značky: Jednotka provedla vylovení dopravní značky z tůně pod Nahořanským mostem kterou tam zřejmě hodil neznámý vandal.

- 23.7.2009 - Odstranění stromů: Jednotka provedla odříznutí a odstranění stromů spadlých na vozovku. V prvním případě ve směru od Nahořan na Městec a v druhém případě ve směru od Městce na Slavětín.

- 16.5.2009 - Prosáknutí vody: Jednotka provedla vyčerpání studně na návsi v Nahořanech a následně odbagrovala zeminu kolem studny a snažila se najít příčinu prosaku. O celé události byli informováni zástupci obce.

- 28.2.2009 - Vyproštění automobilu: Jednotka provedla vyproštění osobního automobilu,který sjel z cesty do pole u přehradní nádrže Rozkoš.

- 8.2.2009 - Technická pomoc: Provizorní rozšíření okapového svodu a tím zabránění vniknutí vody do obektu bývalého kravína v Nahořanech

- 23.1.2009 - Kolize cyklisty: Po pádu cyklisty jednotka provedla zajištění místa a následně odklidila nečistoty z vozovky.

- 19.10.2008 - Nehoda motocyklisty: Jednotka se účastnila zásahu u dopravní nehody motocyklu s osobním automobilem nedaleko Nahořan.

- 1.3.2008 - Poničená střešní krytina: Provizorní zakrytí plachtou spadlé střešní krytiny v důsledku vychřice Emmy v Nahořanech u Kratěnů.

- 1.3.2008 - Spadlá část střechy: Provizorní zakrytí plachtou spadlé střechy v důsledku vychřice Emmy u Jaroslava Otty v Městci.

- 1.3.2008 - Popadané stromy: Pořezání a odstranění spadlých stromů u hřbitova v Nahořanech v důsledku vychřice Emmy + odstranění spadlé zíďky.

- 1.3.2008 - Poničená střešní krytina: Výměna a opravení poničené střešní krytiny u chalupářů v Nahořanech v důsledku vichřice Emmy.

- 1.3.2008 - Zprůjezdění cesty - odstranění spadlých stromů: Odstranění spadlých stromů ze silnice u Lhoty u Nahořan směrem na Nové Město nad Metují v důsledku vichřice Emmy.

- 10.4.2007 - Dopravní nehoda: Zásah při dopravní nehodě mezi Nahořanami a Městcem, při kterém bylo nutné vyprostit vozidlo, které sjelo do příkopu a narazilo do stromu.

- 31.8.0009 - Čerpání vody: Poplach vyhlášen v 18:20 hodin. Po přívalovém dešti vznikla na poli u Nahořan laguna, kterou bylo nutno odčerpávat, aby nedošlo ke znehodnocení úrody. Čerpání bylo úspěšně ukončeno až 2.9 v 18h. Každé ze dvou nasazených čerpadel, čerpalo 26h.

- 0.0.0000 - Požár: Poplach vyhlášen v 9:16 hodin. Mělo se jednat o hořící pole. Na místě zjištěno, že se jedná o nenahlášené pálení.

Tvůrce těchto příspěvků je Miloš Kratěna ml.

By Vašek alias Wendy
Mapa stránek